Espri
ESPRI d.o.o.
Novi trg 11, Novo mesto
info@espri.si
(07) 39-35-700

Reference in partnerji

občine

 • Mestna občina Koper
 • Mestna občina Ljubljana
 • Mestna občina Novo mesto
 • Mestna občina Ptuj
 • ...
 • več kot 80 ostalih občin

podjetja

 • več deset podjetij...

ostali javni organi

 • Komunalna podjetja
 • Vrtci
 • Osnovne šole
 • Univerze
 • Domovi starejših občanov
 • Zdravstveni domovi
 • Varstveno-delovni centri
 • CeROD d.o.o
 • Agencije za šport
 • Gledališča
 • Regionalni centri
 • Uprava RS za pomorstvo